Hva trenger vi instruktører til?

-Jentedag (Lørdag 5.juni - KUN jenteinstruktører)

-TINE Fotballskole (21-25.juni 2021 - ønsker begge kjønn med ca 50/50)

-TINE Fotballskole ( 11-13.august og 16-17.august 2021 - ønsker begge kjønn med ca 50/50)

 

Hva trenger vi?

-Personer med fotballerfaring og med autoritet nok til å kunne ha kontroll på en gruppe med barn alene eller i par

-Person(er) med god kontroll over mat og vask. Som kan ordne med horn, frukt og drikke til alle deltakere, og ivareta smittetiltak i AILs møtelokale under lunsjen i fotballskolen.

 

Hva blir oppgaven som trener?

-Ansvar for en gruppe med barn under treningene

-Følge et treningsopplegg godkjent eller utarbeidet av daglig leder 

-Ansvarlig for gruppen på vei til, i lunsjen og på vei tilbake til banen etter lunsjen

-Ansvarlig for gruppen følger smittetiltak, i samarbeid med daglig leder

 

Hva blir oppgavene som mat/renholsarbeider?

-Smøre horn og kytte opp frukt ut i fra forhåndbestilling (Får bestillingsliste)

-Tørke over alle flater etter hver gruppe forlater AILs møtelokale - og nøye vask av alle flater etter hver dag

-Detaljevask av AILs møtelokale tirsdag og torsdag

 

Arbeidstid: 09:00-16:00 (Ca 4.5-5.5 time pr trener/vaskehjelp i dette tidsrommet) 

Arbeidstid varierer ettersom det vil være gruppevis oppstart/avslutning for ivareta smittetiltak

Lønn: Etter avtale med hensyn i alder/erfaring/trenerkurs.

 

Hva kan vi tilby?

-Jobbattest utskrevet av daglig leder som kan fremvises ved søk på fremtidige jobber

-Jobberfaring med barn og samarbeid i et team

-Veiledning for å håndtere arbeid med barn

 

Ønsker du være med på fotballskolen som trener/ansvarlig for mat?

-Send en liten mail til daglig leder med informasjon om deg selv og hvorfor du passer til oppgaven, erfaringer med fotballen (hvis du vil være fotballtrener) og eventuelle fotballkurs du har av relevanse (Hvis du vil være fotballtrener)*

*Ikke nødvendig hvis du er en av de ca 200 ungdommene daglig leder har trent i ungdomsavdelingen siste 8 årene. Da sender du bare at du er interessert.

 

Hva MÅ være i orden innen 10 dager før fotballskolen?

-Godkjent poltitiattest

 

Kontaktinformasjon:

Kristoffer Selsås (Austrått IL, Daglig leder)

Mail: daglig.leder@austraattil.no

Mob: 936 36 258