Årsmøtet avholdes:

Hva: Årsmøtet for 2021
Sted: Austråtthallen, møterom 2. etg (galleri)
Dato og tidspunkt: Tirsdag 22.02.2022 kl 19:00 – 20:00

 

Sakliste

 1. Behandle volleyballen sin årsberetning
 2. Behandle volleyballen sitt regnskap
 3. Behandle forslag og saker. Tidsfrist for å melde saker er 21.02.2021.
 4. Fastsette treningskontingent
 5. Vedta volleyballen sitt budsjett
 6. Foreta valg:
  1. Leder – har kandidat
  2. Nestleder – har kandidat
  3. Økonomi – ikke på valg
  4. Sponsor – ikke på valg
  5. Materialforvalter – ikke på valg
  6. Styremedlem – ikke på valg
  7. Styremedlem – har kandidat
  8. Ungdomsrepresentant – ikke på valg
  9. Ungdomsrepresentant – ikke på valg
  10. Sportslig leder – ikke på valg

 

Med vennlig hilsen
Styret I Austrått IL - volleyball