Norges Skøyteforbund (NSF) er det nasjonale særforbundet som inlinegruppa i Austrått IL sokner til. På NSF sin webside finner du mye sentral informasjon om ulike skøyteaktiviteter i Norge, bl.a. en god forklaring på hvordan inline er organisert nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på: https://www.skoyteforbundet.no/